Hållbart för framtiden

Dela med dig:
Dela på facebook
Dela på email
Dela på twitter

HEBA arbetar hårt för att leverera produkter av hög kvalitet. Då ingår det att ta ansvar för hur produkten tagits fram liksom för hur den förpackats och distribuerats samt för hur resterna kan återvinnas. Produktionen av livsmedel är beroende av ett fungerande ekosystem. Här finns flera utmaningar. Växthusgasutsläpp, bekämpningsmedel och plastnedskräpning i havet är några exempel.

Vår miljöpolicy

HEBA Food & Beverages arbetar löpande med att minska företagets miljöpåverkan. Vi har ett bra samarbete med våra försäljnings- och logistikpartners samt producenter. Vi arbetar även löpande för att sänka vår egen miljöpåverkan på kontoret.

PRODUKTION OCH PRODUKTER

HEBA köper i största möjliga mån EKO-certifierade produkter och konverterar om möjligt befintliga konventionella produkter till EKO. Även om producenten inte har en EKO-certifiering jobbar vi för att det ska finnas ett aktivt miljöarbete hos producenten. Flera av produkterna i HEBA:s portfölj är såväl EKO- som KRAV-certifierade, ett exempel är Finnerödja bärdrycker.

TRANSPORTER TILL SVERIGE OCH DISTRIBUTION INOM LANDET

Våra logistikpartners ska ha ett aktivt miljöarbete och följa rådande miljölagstiftningar. Vi ska i största möjliga mån välja det distributionsalternativ som ger minsta miljöpåverkan, såsom sjöfrakt och tåg där det är möjligt (gäller framför allt utrikestransporter). Vi ska även jobba med att öka antalet samlastningar med kollegor i branschen för att effektivisera varje enskild transport så mycket som möjligt.

FÖRPACKNINGAR OCH ÅTERVINNING

HEBA Food & Beverages är anslutet till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för återvinning av papper, plast, aluminium, stålplåt etc på ett korrekt sätt. Vi är även anslutna till Svensk Glasåtervinning för återtagande av glasflaskor samt Returpack för återvinning av returburkar och PET.

Läs mer om Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Läs mer om Svensk Glasåtervinning

Läs mer om Returpack / Pantamera


Certifieringar och samarbeten inom hållbarhetsarbetet

HEBA Food & Beverages är KRAV-certifierade. KRAV-märkning innebär att maten är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. KRAV-märkt mat bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa samt bättre arbetsvillkor för anställda.

Läs mer om KRAV här.

HEBA Food & Beverages är EKO-certifierade. I ekologisk odling får varken konstgödsel eller sytetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel användas. Djurhållningen ska bedrivas ekologiskt och i ekologisk produktion får inte genetiskt modifierade organismer användas.

Läs mer om EKO-certifiering här.

Genom medlemskapet i Sprit och vinleverantörsföreningen, SVL, är HEBA Food & Beverages med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Där samarbetar SVL med Systembolaget och Sveriges bryggerier för att uppnå en dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas. Arbetet med att mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol (GHG) påbörjades 2016. Målet är att bidra till att möta de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ladda hem den senaste rapporten här:

– TA DEL AV RECEPT OCH GODA TIPS! –

HEBA är en etablerad leverantör av drycker och livsmedel på den nordiska marknaden. HEBA:s produkter finns på Systembolaget, i dagligvaruhandeln, på restauranger samt i våra grannländer Danmark, Norge och Finland.

adress

Box 142, 372 22 Ronneby

Telefon

email

© 2021 Heba food & beverages