Hållbart för framtiden

Dela med dig:

HEBA arbetar hårt för att leverera produkter av hög kvalitet. Då ingår det att ta ansvar för hur produkten tagits fram liksom för hur den förpackats och distribuerats samt för hur resterna kan återvinnas. Produktionen av livsmedel är beroende av ett fungerande ekosystem. Här finns flera utmaningar. Växthusgasutsläpp, bekämpningsmedel och plastnedskräpning i havet är några exempel.

Vår miljöpolicy

HEBA Food & Beverages arbetar löpande med att minska företagets miljöpåverkan. Vi har ett bra samarbete med våra försäljnings- och logistikpartners samt producenter. Vi arbetar även löpande för att sänka vår egen miljöpåverkan på kontoret.

PRODUKTION OCH PRODUKTER

HEBA köper i största möjliga mån EKO-certifierade produkter och konverterar om möjligt befintliga konventionella produkter till EKO. Även om producenten inte har en EKO-certifiering jobbar vi för att det ska finnas ett aktivt miljöarbete hos producenten. Flera av produkterna i HEBA:s portfölj är såväl EKO- som KRAV-certifierade, ett exempel är Finnerödja bärdrycker.

TRANSPORTER TILL SVERIGE OCH DISTRIBUTION INOM LANDET

Våra logistikpartners ska ha ett aktivt miljöarbete och följa rådande miljölagstiftningar. Vi ska i största möjliga mån välja det distributionsalternativ som ger minsta miljöpåverkan, såsom sjöfrakt och tåg där det är möjligt (gäller framför allt utrikestransporter). Vi ska även jobba med att öka antalet samlastningar med kollegor i branschen för att effektivisera varje enskild transport så mycket som möjligt.

FÖRPACKNINGAR OCH ÅTERVINNING

HEBA Food & Beverages är anslutet till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för återvinning av papper, plast, aluminium, stålplåt etc på ett korrekt sätt. Vi är även anslutna till Svensk Glasåtervinning för återtagande av glasflaskor samt Returpack för återvinning av returburkar och PET.

Läs mer om Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Läs mer om Svensk Glasåtervinning

Läs mer om Returpack / Pantamera


Certifieringar och samarbeten inom hållbarhetsarbetet

HEBA Food & Beverages är KRAV-certifierade. KRAV-märkning innebär att maten är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. KRAV-märkt mat bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa samt bättre arbetsvillkor för anställda.

Läs mer om KRAV här.

HEBA Food & Beverages är EKO-certifierade. I ekologisk odling får varken konstgödsel eller sytetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel användas. Djurhållningen ska bedrivas ekologiskt och i ekologisk produktion får inte genetiskt modifierade organismer användas.

Läs mer om EKO-certifiering här.

Vi är stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2020!  

En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas – det är vår vision. Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans. 
 
Tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram. 

Dryckesbranschens Klimatinitiativs gemensamma mål till 2030 är: 

  1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet. 
  1. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar 
  1. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan 
  1. En strategi för mätbar primärproduktion och odling. 

Ladda hem den senaste rapporten här:

DKI-rapport 2020 (svenska)

DKI-rapport 2020 (English)