Vi är stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2020!

Dela med dig:
Dela på facebook
Dela på email
Dela på twitter

En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas – det är vår vision. Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.


Tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram.

Dryckesbranschens Klimatinitiativs gemensamma mål till 2030 är:

  1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
  3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
  4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Läs rapporten här

Läs mer om Dryckesbranschens klimatinitiativ på Systembolagets hemsida

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Baumgartner Weinviertler Landschaft Im Frühling
HEBA arbetar hårt för att leverera produkter av hög kvalitet. Då ingår det att ta ansvar för hur produkten tagits fram liksom för hur…

– TA DEL AV RECEPT OCH GODA TIPS! –

HEBA är en etablerad leverantör av drycker och livsmedel på den nordiska marknaden. HEBA:s produkter finns på Systembolaget, i dagligvaruhandeln, på restauranger samt i våra grannländer Danmark, Norge och Finland.

adress

Box 142, 372 22 Ronneby

Telefon

email

© 2022 Heba food & beverages